Om Riksteatern Gotland

Riksteatern Gotland är en ideell förening vars uppgift är att främja scenkonst och utveckla ett starkt arrangörsnät i länet. Riksteatern Gotlands mål är att stödja de lokala teaterföreningarna och andra kulturarrangörer efter deras önskemål och behov.
Presentation av verksamheten i Gotlands län (PDF)

På Gotland finns följande lokala riksteaterföreningar:

Sudrets teaterförening
Nordret teaterförening